Výsadby


PŮL MILIONU STROMŮ VYSAZENO!

V rámci 13. roku ekologického programu Stromy pro život® jsme v Česku a na Slovensku vysadili již 530 268 stromů.

Pro jarní výsadbu v Česku byly vybrány lokality v okolí obce Pitárné a Dívčí hrad ve Slezsku.
Jedná se o pozemky zasažené masivním odumíráním smrkových porostů.
Nově byly vysazeny listnaté stromy, zejména dub letní, který je odolnější a lépe se vyrovnává s extrémy počasí v dané lokalitě.
CELKEM BYLO VYSAZENO 29 924 SAZENIC.

Pro jarní výsadbu na Slovensku byly vybrané pozemky v CHKO Záhorie, kde došlo v důsledku sucha k uhynutí dospělých stromů borovic.
NA JAŘE BYLO VYSAZENO CELKEM 4 224 SAZENIC BOROVICE SOSNY.


V rámci 12. roku programu Stromy pro život se nám podařilo vysadit celkem 34 259 stromů.

Pro výsadbu dřevin byly v Česku vybrány lesní pozemky poblíž obce Mikulovice u Znojma.
Plochy postupně zarostly invazním akátem, který vytvořil souvislé porosty a novou výsadbou dojde k rekonstrukci celkem 3 ha těchto lesních pozemků.


Na Slovensku byla pro výsadbu vybrána lokalita poblíž obce Temeš v Strážovských vrších, kde došlo v důsledku sucha k uhynutí smrkových porostů na ploše 1 ha.

V rámci ekologického programu Stromy pro život jsme od roku 2003 vysadili
v Česku a na Slovensku již 496 120 stromů
.


V rámci 11. roku programu Stromy pro život se nám podařilo vysadit celkem 36 468 stromů.

Výsadba probíhala v České republice v polesí Hůrka a Vimperk, kde jsme vysadili 31 710 sazenic převážně buků a dubů. Významně jsme tak přispěli k obnově lesních porostů v těchto lokalitách.
Další výsadba stromů směřovala na Slovensko, kde jsme v lokalitě obce Lomnica vysadili celkem 4 758 sazenic buku. Podařilo se tak zalesnit území, které vzniklo po větrné kalamitě z května 2014.

Do přírody jsme tak, od spuštění programu, vrátili již 461 861 stromů.Pro jubilejní 10. rok programu Stromy pro život® jsme společně s odborným garantem programu, Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity, vybrali tyto lokality:IMG 0755


Národní park Šumava – Modravská hora
Vybraná lokalita Modravská hora spadá do II. zóny NP, která zahrnuje převážnou část lesních a ostatních ekosystémů s různým stupněm skladby a stavu porostů od původních, změněných až po silně poškozené a geneticky nevhodné. Cílem
veškeré činnosti je udržení přírodní rovnováhy a postupné přibližování stávajících ekosystémů (cestou usměrňování a rekonstrukce) přirozeným společenstvům. Na Modravské hoře probíhá po orkánu Kyrill v roce 2008 obnova lesa na kalamitních plochách s důrazem na změnu druhové skladby ve prospěch listnatých dřevin. Vysazovaný buk by měl v budoucnu tvořit kostru postupné druhové změny. Z počátku bude využita jeho meliorační funkce, tedy pozitivní působení dopadu na půdu, následovaná stabilizační funkcí.
Obec Přehvozdí
Obec Přehvozdí v současnosti hospodaří na lesních pozemcích o rozloze 70 ha. Podstatnou část těchto pozemků zabrala v roce 1960 raketová základna na obranu Prahy. Po odchodu armády byly pozemky navráceny obci. Dlouhodobým
záměrem obce Přehvozdí je rekultivace pozemků a vytvoření stabilních lesních porostů. K výsadbě budou použity sazenice smrku, borovice, dubu a buku.
Celkově bylo vysazeno 34 236 stromů.
Díky vaší velké přízni se nám podařilo do přírody vrátit v rámci šestnácti výsadeb programu
Stromy pro život® 425 393 stromů.


Fotogalerii z výsadby naleznete zde

DSC 0329Patnáctá výsadba
probíhala od března do května 2013. Pro výsadby dřevin v České republice byly letos vybrány lesní pozemky obcí Křoví, Velká Bíteš, Vlkov, Březské, Níhov, Osová Bítýška a Záblatí spravované Lesním družstvem svazu obcí, s.r.o. Hlavním cílem letošní výsadby bylo zvýšení biodiverzity s důrazem na zvýšení stability zakládaných porostů výsadbou většího podílu melioračních a zpevňovacích dřevin. V praxi to znamená „barevnější“ les, kdy velké smrkové porosty jsou doplňovány výsadbou listnatých dřevin. Pro tuto výsadbu tak byl použit dub zimní, lípa malolistá a buk lesní. Celkově bylo vysazeno 44 685 stromů.

Fotogalerii z výsadby naleznete zde

Čtrnáctá výsadba probíhala od února do dubna 2012. Pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské byly tentokrát vybrány městské lesy v Písku. V roce 2011 byla nejcennější část porostu poškozena silnou bouřkou. Vzhledem k tradičnímu hospodaření v těchto lesích a výrazné didaktické i rekreační funkci jsme se rozhodli vysadit sazenice z programu Stromy pro život® na obnovu právě těchto poškozených porostů. Nejvíce bylo vysazeno listnatých dubů, buků, lípy a olše. Celkově bylo vysazeno 46 089 stromů.

Pro třináctou výsadbu dřevin, která proběhla na jaře 2011, byly vybrány tři lokality: Kašperskohorské městské lesy a Obec Velká Losenice. Také tento rok jsme sázeli za pomoci našich zákazníků v okolí malé obce Vrtky u Českého Dubu. Celkově bylo vysazeno 47 151 stromů.

Dvanáctá výsadba proběhla na jaře 2010. Společně s našimi zákazníky se nám podařilo vysadit 25 375 stromů v okolí Liberce a Posázaví. Výsadby se zúčastnili zákazníci ze všech koutů České republiky a osobně tak přispěli k obnově českých lesů.

Jedenáctá výsadba proběhla na jaře 2009. Bezmála dvacetdva tisíc stromů jsme vysadili v lokalitě Hvozdec, blízko Poříčí nad Sázavou. Díky této výsadbě jsme překročili dvou set tisícovou hranici celkově vysazených stromů. Výsadby se zúčastnili i naši zákazníci a dostalo se nám veliké podpory od starosty Poříčí nad Sázavou Radima Navrátila. 

Desátá výsadba proběhla na podzim 2008. 19946 stromů jsme vysadili v těchto dnech v oblasti Přibyslavi.  

Devátá výsadba proběhla na jaře 2008. Bezmála osmnáct tisíc stromů jsme vysadili v těchto dnech v oblasti Poříčí nad Sázavou. Tři hektary stromů  zvýší rekreační funkci lesa a v dospělosti vyrobí ročně více než deset tun kyslíku.

Osmá výsadba proběhla na podzim roku 2007.  Jako stěžejní pro tuto výsadbu byla vybrána lokalita městských lesů Hradce Králové, kde bylo vysazeno 20.939 stromů. Při obnově uvedené lokality byly do převážně borových přestárlých porostů vneseny prvky listnaté dřevinné skladby jako jsou buk lesní a dub letní. Pro zbytek výsadby byla opět zvoleny lokality obecních lesů Rabyně a  zámeckého parku v Průhonicích.

Sedmá výsadba byla ukončena dne 31. května 2007. Pro jarní výsadbu byly vybrány lokality park Průhonice a obecní lesy Rabyně. V těchto lokalitách našlo své místo 26.617 ks nejrůznějších lesních dřevin.

Šestá výsadba byla ukončena 1.11.2006 a proběhla v lokalitě příměstských lesů v Hradci Králové a Přibyslavi.

Pátá výsadba byla ukončena dne 21. 6. 2006 a proběhla v okolí obcí Vitice, Tismice, Tuchoraz, Hořovice a v Kostelci nad Černými lesy v okrese Kolín a dále Vítkovice v Podkrkonoší a na Chodově v Praze, kde bylo vysázeno 15 250 stromů.

Čtvrtá výsadba byla ukončena dne  30. 11. 2005 a proběhla v obcích Tismice u Českého Brodu a Přibyslav na Českomoravské vrchovině.

Třetí výsadba byla ukončena 2. 6. 2005 a proběhla v okolí obce Stříbrná Skalice a Kostelec nad Černými lesy v okrese Kolín. 

Druhá výsadba byla ukončena 30. 11. 2004 a proběhla v okolí obce Horní Ředice na Pardubicku, Nové Strašecí u Rakovníka a v Roudné v Jižních Čechách,  kde bylo vysázeno na 17 000 stromů.

První výsadba byla ukončena 31. 5. 2004 a proběhla v okolí obce Olešná na Písecku, kde bylo vysázeno 10 000 stromů.

Jste zde: Úvod Produkty a služby Stromy pro život Výsadby

Potřebujete pomoc?

Dotazy a přání volejte v pracovních dnech
od 7:30 do 17:00

Tel.: 8001 54322
Fax: 8001 54321
Website: www.procofficedepot.cz
E-shop: online.officedepot.cz