skartovac 1 kacl bez starosti E katalog cz

Kvalita

kvalita

Usměvavý zákazník není dílem náhodystr12

Office Depot směřuje veškeré úsilí ke spokojenosti zákazníka. Průběžně vyhodnocuje náměty a postřehy od všech zákazníků. Ty pak zpracovává tým kvality složený z manažerů napříč spoleřností. Důležitou součástí celého procesu je index OTAC, který měří spolehlivost doručení dodávky - kvalitu, kompletnost a čas.
Je to velmi náročný systém, ale za úsměv zákazníka to rozhodně stojí.
Office Depot je jedinou firmou v oboru, která zákazníkovi garantuje dodání zboží do druhého pracovního dne po celé ČR. Neobdrží-li zákazník zboží do druhého pracovního dne, dostává je automaticky ZDARMA.


 HLAS ZÁKAZNÍKA - Zpětná vazba
kvalita4

Hlas zákazníka - čili kvalita služby z pohledu zákazníka. Denně Office Depot namátkově volá 30 zákazníkům, kteří předchozí den obdrželi svoji objednávku a jsou jim položeny tyto otázky:

  • Dostali jste svou zakázku včas?
  • Byla kompletní a nepoškozená?
  • Byli jste spokojeni s předáním zásilky?

HLAS OBCHODNÍKA - Interní průzkum

kvalita3

Každý měsíc se scházejí týmy obchodníků Office Depot na poradách, jejichž součástí je také vyhodnocování získaných podnětů od zákazníků za předchozí měsíc. Tyto podněty jsou následně předány týmu kvality.

kvalita1TÝM KVALITY - Certifikace a audit

Tým nákupčích průběžně sleduje klíčové kvalitativní parametry týkající se produktů. Nedílnou součástí tohoto procesu je důsledná dokumentace, certifikace a sledování bezpečnostních a hygienických norem. Office Depot je držitelem certifikace ISO 9001, 14001 a 27001.
Office Depot provádí audity v dodavatelských firmách, aby ověřil skutečnosti, jež jsou součástí subdodavatelských kontraktů.


kvalita2OTAC - Kvalita dodávky

OTAC = on time, accurate and complete (dodáno včas, správně, kompletně a nepoškozeno). Jedná se o procentní vyjádření, kolik objednávek bylo pokryto kompletně a zároveň zákazník nereklamoval poškozené zboží či jinou chybu dodávky. Sleduje se správnost každé objednávky od jejího zadání do systému až po její doručení k zákazníkovi. V roce 2011 se index OTAC v Office Depot pohyboval nad hranicí 96,5%.

Potřebujete pomoc?

Dotazy a přání volejte v pracovních dnech
od 7:30 do 17:00

Tel.: 8001 54322
Fax: 8001 54321
Website: www.procofficedepot.cz
E-shop: online.officedepot.cz